vragen

Uit welke gemeentes komen de deelnemers van Alldrik?

Jeugd

Volwassenen

Hoe kan ik bij Alldrik dagbesteding, logeeropvang of ambulante begeleiding krijgen?

Aanvraag bij het Sociaal Domein van jouw Gemeente

Krijgt indicatie van jouw Gemeente en hebt dan vrije keuze voor jouw zorgverlener

Intake en rondleiding bij Alldrik om te bekijken of jij je hier fijn en thuis voelt

Keuze voor Alldrik

Geeft keuze door aan jouw Gemeente > Alldrik krijgt de indicatie > jij kan starten