Voor wie-zorgboerderij

De zorgboerderij is voor alle leeftijdsgroepen en bijna alle doelgroepen.
Vanaf 5 jaar tot boven de 90 zijn er mensen wekelijks aanwezig. Wisselwerking tussen leeftijden zorgt voor afwisseling, onderlinge hulp, groei en ontwikkeling voor alle leeftijdsgroepen.
Doelgroepen die bij Alldrik veel voorkomen zijn:

* Lichtverstandelijke Beperking (LVB)
* Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
* Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
* Dementie
* Eenzaamheid
* Hechtingsproblematiek
* ADHD
* Burn-out/depressiviteit
* Parkinson
* Complexe meervoudige problematiek (vaak in combinatie met bovenstaand)

Bij bijzondere en zeer hoge indicaties boven ZZP7 (afhankelijk van individuele informatie, doelgroep en complexiteit) of hierboven niet beschreven doelgroepen zullen we waar nodig in overleg treden over de zorgvraag. Dit geldt ook voor zwaar dementerenden, cliënten met recente ernstige vormen van criminaliteit, recente gedetineerden, forensische zorg en bij verslavingsproblematiek.