Voor wie landvilla

De Alldrik Landvilla is specifiek voor mensen met een complexe hulpvraag. Hierbij gaat het om mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) in combinatie met meerdere problematieken, die geen aansluiting vinden in het huidige zorglandschap. Combinaties kunnen bijvoorbeeld Autistisch Spectrum Stoornis, ADHD of Hechtingsproblematiek zijn. Ook kan het een combinatie zonder LVB zijn van de genoemde problematieken. Contra-indicaties zijn onder andere zware verstandelijke beperkingen, verslavingsproblematiek en criminaliteit.