Talent-ontwikkeling

Vanuit de Master Social Work is Alldrik bezig met het ontwikkelen van handvatten voor de professionals om talent bij deelnemers te herkennen en vervolgens te helpen ontwikkelen. Onze locatiemanager Manon is hier wekelijks druk mee bezig om dit verder invulling te geven. De Gemeente, Voortgezet Speciaal Onderwijs, Humanistiek, Professionals Social Work en de organisatie Alldrik maken dit mogelijk. Hier zullen regelmatig updates geplaats worden over het in te vullen model. Graag maken wij dit een gezamenlijk project, zodat wij écht meerwaarde kunnen gaan bieden op dit gebied.

Achtergrond

Vanuit een gedegen vooronderzoek met diepte-interviews onder een meervoudig perspectief kwam de volgende sociale kwestie naar voren: “Stakende talentontwikkeling van mensen met een lichtverstandelijke beperking en/of meervoudige complexe problematiek die geen aansluiting vinden binnen het onderwijssysteem”. Het doel van het onderzoek is handvatten ontwikkelen voor professionals om talent te herkennen en te ontwikkelen onder de deelnemers. Het doel in het onderzoek is het creëren van een menswaardig bestaan, omdat iedereen recht heeft om zich te ontwikkelen en zelfontplooiing te verwezenlijken.

Beoogde neveneffecten

Daarnaast zou het fijn zijn als dit een brug kan helpen slaan naar het beroepsleven en/of voor voortijdig schoolverlaters weer terug naar het onderwijs. Hierbij kan Alldrik in ieder geval de prikkelarme en veilig omgeving creëren, om de rust te bieden en van daaruit verder te ontwikkelen. Ook heeft Alldrik een fijn sociaal klimaat, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Van daaruit kan er eerst aan de sociaal emotionele ontwikkeling gewerkt worden.