Maatwerk voor mensen met een beperking: jong en oud

Persoonlijke benadering: alles op 1 ....... voor jou!

Bij Alldrik sta je pas ècht centraal

Begeleiding helemaal op maat op onze zorgboerderij, individuele ambulante maatwerkbegeleiding in je eigen woonomgeving en logeeropvang op een uniek plekje. Naast dagbesteding is er ook kort verblijf mogelijk op de locatie van de "parel" van een zorgboerderij: Alldrik in Markelo. Samen met jou gaan we op zoek naar jouw mogelijkheden en waar jij gek op bent. Zo vormen we samen jouw traject en inventariseren jouw persoonlijke hulpvragen op alle levensgebieden, met jouw ideale dagbesteding. Veel kun je zelf of via je netwerk. Via het Alldrik netwerk kunnen we jouw netwerk helpen versterken. Alldrik biedt maatwerkbegeleiding in je eigen woonomgeving, met als doel om je zelfvertrouwen en zelfredzaamheid verder te ontwikkelen. Alldrik heeft een nieuw activiteitencentrum met o.a. twee verrassend mooie groepsruimten, sport- en spel mogelijkheden en een moderne keuken. 
Er zijn ook grote terrassen om te relaxen. Van daaruit heb je een prachtig uitzicht op de Herikeresch en kun je genieten van leuke activiteiten, de natuur, de rust, de ruimte, de eigen biotuinderij en het paardrijden met onze prachtige Friese paarden.

Alldrik dagbesteding op maat: uitdagend en hartstikke leuk!

DagbestedingDe wisselwerking tussen bezoekers, vrijwilligers, mantelzorgers, buurtbewoners, jeugd, mensen met een verstandelijke beperking, een aan autisme verwante stoornis en ouderen is iets waar wij graag naar op zoek gaan en in geloven. Het open, gastvrije, uitdagende karakter van Alldrik zorgt ervoor dat je jezelf thuis, op je plek en uitgedaagd voelt. Je bevindt je in goede handen en wordt prima begeleid.

Alldrik ambulante maatwerkbegeleiding in je eigen woonomgeving

Versterken van je netwerk, zinvolle tijdsbesteding, recreatie, aandacht, regelmaat, rust, ruimte en structuur: sleutelwoorden van de ambulante thuisbegeleiding van Alldrik, gericht op zelfredzaamheid, zelfstandigheid en participatie. Onze visie is dat gezond eten, goed bewegen, fysieke- en mentale inspanning je helpt, ook m.b.t. je beperking en diverse levensgebieden. Alldrik biedt een totaaloplossing door de allesomvattende benadering van alles wat op je weg komt en voor jou belangrijk is! Alldrik biedt je zonodig deskundige hulp op financieel gebied, je dag-en week programma, je planning, je dagbesteding, je persoonlijke verzorging etc.

Alldrik biedt begeleiding in je eigen woonomgeving, zowel persoonlijk als in de gezinssituatie. Op allerlei gebied, zoals b.v. je dag- en weekprogramma en planning, je persoonlijke verzorging en huishouden, je contacten met instanties en zorgverleners, het aanvragen van de indicatie, sociale contacten, op financieel gebied, je administratie en eventuele schuldenproblematiek, je netwerk, dagbesteding, reintegratie, werk, woning, inkomen en/of solliciteren. Op Alldrik kun je rekenen als dat nodig is.

Dagbesteding voor ouderen en volwassenen

Alldrik biedt u om het zo te zeggen "all inclusive dagbesteding op maat".

Samen met u gaan we op zoek naar wensen, mogelijkheden, hobby’s en interesses. We vormen zo samen uw persoonlijk traject, inventariseren uw persoonlijke hulpvragen op diverse levensgebieden en vormen samen uw meest ideale dagbesteding, samen met anderen. Het warme, persoonlijke, gastvrije en open karakter van Alldrik zorgt ervoor dat je jezelf thuis en op je plek voelt. Je wordt goed verzorgd op een prachtig plekje, in een opgewekte sfeer en bent in goede handen. Veel kunt u zelf met uw netwerk. Zonodig helpen we dat versterken via het Alldrik netwerk. Hulpvragen op diverse levensgebieden kunnen we met u inventariseren en helpen oplossen door individuele thuisbegeleing door Alldrik, in uw eigen woonomgeving. Voorbeelden zijn het hulp en ondersteuning bieden m.b.t. het contact met instanties, specialistische zorgverleners, het helpen opstellen van dagprogramma's, planning, indicatieaanvragen etc.

De oplossing voor intensief belaste Mantelzorgers

De liefdevolle mantel waarmee je als vanzelfsprekend voor jouw naaste zorgt of zelf verzorgd wordt, verdient groot respect.

MantelzorgEven de handen vrij en de dag voor jezelf is een voorwaarde om deze soms zware mantelzorgtaken op de lange termijn vol te kunnen houden. En daar willen wij je graag een handje bij helpen.

Bezorg je naaste een goed verzorgde, fijne dag bij Alldrik! Wij willen een luisterend oor zijn om jouw ervaringen en zorgen te delen. Alldrik biedt u de kennis en het netwerk om de weg te vinden naar de juiste ondersteuning.

Alldrik Buurt- en ontmoetingscentrum

Alldrik wil een goede buur voor jou zijn waar u graag komt, waar het gezellig is en waar veel leuks te doen is. Zoals: samen koken en natuurlijk ook samen eten, jeu-deboules spelen, sjoelen, biljarten, schilderen, fietsen of wandelen etc.

Door elkaar te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen bouwen we samen aan een nieuw netwerk en kunnen wij elkaar helpen. Zelf draag je daaraan bij binnen je mogelijkheden en je eigen kracht. Op jouw beurt kun je weer een beroep doen op de ander als je dat even nodig hebt. Immers: beter een goede buur dan een verre vriend. Zo nodig helpen wij je via het sterke Alldrik netwerk de weg te vinden richting informele of professionele hulp.