Dagbesteding zorgboerderij

Van dinsdag tot en met zaterdag zijn alle doelgroepen vertegenwoordigd in de dagbesteding. Vooral op de woensdagmiddag en de zaterdag is er veel jeugd. De andere dagen zijn mooi verdeelt over verschillende leeftijden. Op maandag is de zorgboerderij gesloten en op de zondag wordt in principe alleen dagbesteding geleverd voor de logeeropvang.
Tijdens de dagbesteding worden er verschillende activiteiten aangeboden vanuit de Geef-Me-De-5 methodiek (link) en de Triple C benadering. Elke ochtend wordt 1 op 1 samen met de cliënt een dagprogramma gemaakt, waarbij er gewerkt wordt aan zijn of haar persoonlijke doelen. Het dagprogramma gaat dus echt uit van intrinsieke motivatie, persoonlijke ontwikkeling en zelfbeschikking. Bij deze programma’s proberen we aan te sluiten bij de talenten [link naar talentontwikkeling]. Zowel buiten als binnen is er een diversiteit aan in te vullen programma. Hierbij is er expliciet aandacht voor bewegen en worden er dagelijks ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zodat de sociale ontwikkeling centraal blijft staan.