Alldrik Zorgboerderij

De Alldrik Zorgboerderij is in 2011 officieel opgericht met als doelen: geluk gericht werken, zorg op maat leveren mét persoonlijke aandacht en Samen 100% tussen begeleider en de deelnemer.
De zorgboerderij is gestart door de familie Van der Giesen met zowel Sociaal Werk als Bedrijfskunde achtergrond. In de afgelopen jaren is het uitgegroeid tot een gezamenlijke warme familie, waar de wisselwerking wordt gezocht tussen alle leeftijden en doelgroepen. Er wordt op een fraai gelegen landelijke en prikkelarme plek gewerkt aan het zich bij Alldrik helemaal thuis en veilig leren voelen, zelfstandigheid, zelfontplooiing en talentontwikkeling binnen de eigen mogelijkheden, binnen een breed aanbod van diensten op maat wat Alldrik jaarlijks verder uitbreid. Zowel de dagbesteding, ambulante begeleiding bij mensen thuis, individuele begeleiding op de Alldrik locatie als de logeeropvang krijgen steeds verder vorm. Wij proberen het antwoord te geven op complexe vraagstukken, waar andere zorginstellingen vaak niet weten wat een passend antwoord is.

Het klanttevredenheidsonderzoek onder de deelnemers in 2019 gaf een gemiddelde score van een 8,6!

Elke dag zet ons team zich in om de intrinsieke motivatie van de deelnemers te mobiliseren, zodat zij zich optimaal veilig en begrepen voelen en zo kunnen ontwikkelen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Alldrik en de projecten? Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt 4 keer per jaar verstuurd en is niet bedoelt om te 'spammen', maar puur om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Wij vinden het leuk om dat met u te delen.

4.7
4,7 rating
4.7 van 5 sterren (gebaseerd op 11 reviews)
Uitstekend73%
Heel goed27%
Gemiddeld0%
Kan beter0%
Kan veel beter0%

Facebook

23 hours ago

Alldrik
ℤ𝕒𝕥𝕖𝕣𝕕𝕒𝕘! 🤹🏼‍♀️De zaterdag staat bij ons altijd geheel in het teken van de kids. We bieden dan kinderopvang, logeeropvang, vakantieopvang, dagbesteding & individuele begeleiding. Een dag met meerdere groepjes en begeleiders. Met elkaar zijn we aan het leren, genieten & ontwikkelen 😄 We gaan er weer wat moois van maken vandaag!P.S. Zowel vanuit gemeenten (wmo/jeugdwet), jeugdbescherming, PGB als WLZ kunnen de kids op onze Alldrik Zorgboerderij aansluiten 😃 Voor meer informatie mail manon@alldrik.nl en wie weet tot snel! ...
Bekijk op Facebook

2 days ago

Alldrik
𝗜𝗻 𝘁𝗵𝗲 𝘀𝗽𝗼𝘁𝗹𝗶𝗴𝗵𝘁 🔦🌻Elke week presenteren wij graag onze medewerkers aan jullie, zodat jullie ons team een beetje beter leren kennen! Dit is ook fijn in de keuze voor een plek als je nog zoekende bent naar dagbesteding, (ambulante) begeleiding of (logeer/vakantie/kinder)opvang 😊Allereerst: Suzan! 🌼Suzan is intussen al jaren een vast onderdeel van onze Alldrik Familie en heeft zich ontwikkeld tot Coördinerend Begeleider van de Alldrik Zorgboerderij & Persoonlijk Begeleider bij de Alldrik Landvilla. Suzan begeleidt op de zorgboerderij alle leeftijden en doelgroepen van 3 tot 93, zowel groep als individueel. Daarnaast werkt Suzan bij Alldrik Ambulant op zowel de jeugd als volwassenen. Een echte duizendpoot dus én vast onderdeel van onze Alldrik Feestcommissie met onze maandelijkse borrel 😃💚Suzan heeft zowel een diploma MBO 4 pedagogisch medewerker als MBO 4 persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen. Ook start zij binnenkort met haar deeltijd studie HBO Social Work 👩🏼‍🎓 Vragen aan Suzan? Stuur een PB of stel ze in de reacties! Mocht je een rondleiding willen bij de Alldrik Zorgboerderij laat zij graag onze mooie locatie aan jullie zien. Stuur daarvoor een mail naar suzan@alldrik.nl en hopelijk tot snel! 🌼 ...
Bekijk op Facebook

De zorgboerderij is voor alle leeftijdsgroepen en diverse doelgroepen.
Vanaf 5 jaar tot boven de 90 zijn er mensen wekelijks aanwezig. Wisselwerking tussen leeftijden zorgt voor afwisseling, onderlinge hulp, groei en ontwikkeling voor alle leeftijdsgroepen.
Doelgroepen die momenteel bij Alldrik komen:

* Lichtverstandelijke Beperking (LVB)
* Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
* Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
* Dementie
* Eenzaamheid
* Hechtingsproblematiek
* ADHD
* Burn-out/depressiviteit
* Parkinson
* Complexe meervoudige problematiek (vaak in combinatie met bovenstaand)

Exclusie: uitsluitingscriteria voor cliënten met:
- Zware en/of meervoudige lichamelijke problematiek.
- Diepe of ernstige zwakzinnigheid.

- BOPZ maatregelen en die wettelijke vrijheidsbeperkende maatregelen nodig hebben (fixatie/separatie).
- Dusdanige afhankelijkheid van lichamelijke zorg dat regelmatig voorbehouden handelingen uitgevoerd moeten worden. Alldrik heeft geen BIG of BIR geregistreerde medewerkers en biedt geen verpleging en gediplomeerde lichamelijke verzorging.
- Zware dementie en ernstige GGZ problematiek en indien sprake is van ernstige verwardheid, valgevaar en/of wegloopgedrag.
- Recente ernstige vormen van criminaliteit, recent gedetineerden, forensische zorg en verslavingsproblematiek.

• Zelfredzaamheid dermate afgenomen is, dat het zorgaanbod van Alldrik niet langer toereikend is.

Bij bijzondere en hoge indicaties (afhankelijk van individuele informatie, doelgroep en complexiteit) of hierboven niet beschreven doelgroepen zullen we waar nodig in overleg treden over de benodigde zorgvraag. Dit geldt ook voor zwaar dementerenden, cliënten met recente ernstige vormen van criminaliteit, recente gedetineerden, forensische zorg en bij verslavingsproblematiek.

Dagbesteding

Van dinsdag tot en met zaterdag zijn alle doelgroepen vertegenwoordigd in de dagbesteding. Vooral op de woensdagmiddag en de zaterdag is er veel jeugd. De andere dagen zijn mooi verdeelt over verschillende leeftijden. Op maandag is de zorgboerderij gesloten en op de zondag wordt in principe alleen dagbesteding geleverd voor de logeeropvang.
Tijdens de dagbesteding worden er verschillende activiteiten aangeboden vanuit de Geef-Me-De-5 methodiek en de Triple C benadering. Elke ochtend wordt 1 op 1 samen met de cliënt een dagprogramma gemaakt, waarbij er gewerkt wordt aan zijn of haar persoonlijke doelen. Het dagprogramma gaat dus echt uit van intrinsieke motivatie, persoonlijke ontwikkeling en zelfbeschikking. Bij deze programma’s proberen we aan te sluiten bij de talenten. Zowel buiten als binnen is er een diversiteit aan in te vullen programma. Hierbij is er expliciet aandacht voor bewegen en worden er dagelijks ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zodat de sociale ontwikkeling centraal blijft staan.

Logeeropvang

Voor de jeugd heeft Alldrik haar aanbod uitgebreid naar de logeeropvang. De ontmoetingsruimte is speciaal ingericht met schuifdeuren, zodat er na de dagbesteding verschillende kamers gecreëerd kunnen worden. Op dit moment is het bedoelt voor de jeugd en jong volwassenen. De logeeropvang is op de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag. De kinderen zijn in dat geval van vrijdag 16.30 uur tot zondag 16.00 uur op de boerderij. In schoolvakanties zijn er ook mogelijkheden voor doordeweeks.

Ambulante begeleiding

Voor alle leeftijden biedt Alldrik ambulante thuis begeleiding aan. Één van onze gespecialiseerde professionals komt dan een paar uur helpen in de thuissituatie om de gevraagde reden. Redenen kunnen zijn: structuur in het leven krijgen, sociale context inzichtelijk krijgen en helpen op te bouwen, structuur in het huishouden te krijgen en dergelijke. Dit met het oog op een fijne thuissituatie en zelfstandigheid te creëren.

Vanuit de Master Social Work is Alldrik bezig met het ontwikkelen van handvatten voor de professionals om talent bij deelnemers te herkennen en vervolgens te helpen ontwikkelen. Onze locatiemanager Manon is hier wekelijks druk mee bezig om dit verder invulling te geven. De Gemeente, Voortgezet Speciaal Onderwijs, Humanistiek, Professionals Social Work en de organisatie Alldrik maken dit mogelijk. Hier zullen regelmatig updates geplaats worden over het in te vullen model. Graag maken wij dit een gezamenlijk project, zodat wij écht meerwaarde kunnen gaan bieden op dit gebied.

Achtergrond

Vanuit een gedegen vooronderzoek met diepte-interviews onder een meervoudig perspectief kwam de volgende sociale kwestie naar voren: "Stakende talentontwikkeling van mensen met een lichtverstandelijke beperking en/of meervoudige complexe problematiek die geen aansluiting vinden binnen het onderwijssysteem''. Het doel van het onderzoek is handvatten ontwikkelen voor professionals om talent te herkennen en te ontwikkelen onder de deelnemers. Het doel in het onderzoek is het creëren van een menswaardig bestaan, omdat iedereen recht heeft om zich te ontwikkelen en zelfontplooiing te verwezenlijken.

Beoogde neveneffecten

Daarnaast zou het fijn zijn als dit een brug kan helpen slaan naar het beroepsleven en/of voor voortijdig schoolverlaters weer terug naar het onderwijs. Hierbij kan Alldrik in ieder geval de prikkelarme en veilig omgeving creëren, om de rust te bieden en van daaruit verder te ontwikkelen. Ook heeft Alldrik een fijn sociaal klimaat, waarin iedereen zichzelf kan zijn. Van daaruit kan er eerst aan de sociaal emotionele ontwikkeling gewerkt worden.