Alldrik landvilla

Sinds maart 2019 heeft Alldrik een tweede locatie geopend, namelijk de Alldrik Landvilla te Bathmen. Met deze tweede locatie breidt Alldrik haar zorg uit richting wonen voor mensen met een complexere hulpvraag. Deze locatie is geheel prikkelarm en biedt veel verschillende mogelijkheden, zowel qua rust en veiligheid als voor herstel en (talent-) ontwikkeling met de 4,2 hectare bos en weide eromheen. Het betreft een kleine woongroep met daarnaast dagbesteding. Geheel vanuit rust, de Triple-C benadering en volledig op maat wordt er zorg aangeboden. Deze locatie is vanuit de familie Van der Giesen ontstaan, omdat zij de missie hebben ook een menselijk bestaan te creëren voor mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek die vaak tussen het zogenoemde ‘wal en schip’ vallen. Voor hen wil Alldrik een oplossing bieden, waarin een team gespecialiseerde ondersteuners het gedrag wél goed verstaat en de passende begeleiding kan bieden. Ook hier werken we vanuit het Samen 100% principe en vult de begeleiding aan waar nodig. Alle specialistisch ondersteuners hebben jarenlange ervaring met de meeste complexere jongeren en volwassenen en weten goed aan te sluiten bij wat iemand écht nodig heeft en zien waar bepaalde gedragsproblematiek vandaan komt.

Het klanttevredenheidsonderzoek onder de deelnemers in 2019 gaf een gemiddelde score van een 8,6!

Elke dag zet ons team zich in om de intrinsieke motivatie van de deelnemers te mobiliseren, zodat zij zich optimaal veilig en begrepen voelen en zo kunnen ontwikkelen. Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van Alldrik en de projecten? Dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. De nieuwsbrief wordt 4 keer per jaar verstuurd en is niet bedoelt om te 'spammen', maar puur om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen. Wij vinden het leuk om dat met u te delen.

Facebook

5 days ago

Alldrik

Ondanks de bijzondere tijd, blijven wij ons dagelijks inzetten voor de specifieke doelgroepen die ons (nu extra) hard nodig hebben. Binnen de genomen maatregelen is er ruimte om te genieten van de kleine dingen en houden we daarmee rust en regelmaat. Kijk Ruben ook genieten van zijn favoriete bezigheid; het helpen verzorgen van de paarden 🐴. En laten we vooral niet vergeten wat voor lekker weertje het is!☀️ #zorg #welzijn #dagbesteding #structuur #regelmaat #rust #zorgboerderij #alldrik #markelo #overijssel #natuur #sociaalwerk #socialwork #specifiekedoelgroepen #ikzorg #logeeropvang #persoonlijkeontwikkeling #samensterk ...

View on Facebook

1 week ago

Alldrik

𝗜𝗻𝘁𝗲𝗿𝘃𝗶𝗲𝘄 𝗕𝘂𝘀𝗶𝗻𝗲𝘀𝘀 𝗪𝗼𝗺𝗲𝗻 𝗡𝗲𝗱𝗲𝗿𝗹𝗮𝗻𝗱 》𝘕𝘶 𝘰𝘯𝘭𝘪𝘯𝘦! 🔊

Saskia van Business Women Nederland vroeg Manon o.a. over het ondernemen en wat de onderneming uniek maakt. Ook vroeg zij hoe Manon haar werk-privé balans houd en waarom zij kiest voor het ondernemen. Het interview wordt afgesloten met de toekomstvisie over o.a. de ambitie tot het schrijven van een boek, de rol als spreker en meerdere locaties van Alldrik! Zie de link voor het hele interview & laat weten wat je ervan vindt 👇🏽😁
www.businesswomennederland.nl/alldrik/
_
#businesswomen #zakenbrouw #business #businesswoman #vrouwelijkeondernemer #vrouwelijkeondernemers #ondernemerschap #ondernemer #interview #coach #balans #schrijven #boekschrijven #ambitie #ambitieus #ambitieuzevrouwen #ikzorg #zorg #sociaalwerk #begeleider #spreker #spreken #begeleiding #onderzoek #socialwork #blog #lezen #blij #eigenzaak #womensupportwomen
...

View on Facebook

De Alldrik Landvilla in Bathmen is voor jong volwassenen en volwassenen: van 18 – 45 jaar. De Alldrik Landvilla is een familiehuis (kwaliteitskader gezinshuizen) met een wisselwerking tussen leeftijden en doelgroepen. Dit kan bijdragen aan afwisseling, onderlinge hulp, groei en ontwikkeling. Doelgroepen voor de Alldrik Landvilla:

* Lichtverstandelijke Beperking (LVB)
* Autisme Spectrum Stoornis (ASS)
* Hechtingsproblematiek
* ADHD
* Burn-out/depressiviteit
* Complexe meervoudige problematiek (vaak in combinatie met bovenstaand), ook als er een extra zorgvraag is tot en met VG 07 al dan niet met meerzorg.

Exclusie: uitsluitingscriteria voor cliënten met - Zware en/of meervoudige lichamelijke problematiek - Diepe of ernstige zwakzinnigheid en zwaar verstandelijk beperkt - BOPZ maatregelen en die wettelijke vrijheidsbeperkende maatregelen nodig hebben (fixatie/separatie) - Dusdanige afhankelijkheid van lichamelijke zorg dat regelmatig voorbehouden handelingen uitgevoerd moeten worden. Alldrik heeft geen BIG of BIR geregistreerde medewerkers en biedt geen verpleging en gediplomeerde lichamelijke verzorging. - Niet Aangeboren Hersenletsel, Dementie, Parkinson, ernstige GGZ problematiek en indien sprake is van ernstige verwardheid, valgevaar en/of wegloopgedrag - Recente ernstige vormen van criminaliteit, recent gedetineerden, forensische zorg en verslavingsproblematiek.

Indien zelfredzaamheid dermate is afgenomen, dat het zorgaanbod van Alldrik niet langer toereikend is.

Bij bijzondere en hoge indicaties (afhankelijk van individuele informatie, doelgroep en complexiteit) of hierboven niet beschreven doelgroepen zullen we waar nodig in overleg treden over de benodigde zorgvraag.

Op de landvilla wordt er volledig aangesloten op de sociaal emotionele beleving van de deelnemer. Dit gebeurd met het accent op gevoel van thuis en veiligheid om de onvoorwaardelijke vertrouwensrelatie op de bouwen en bij het talent van de deelnemers aan te sluiten.
Op maat wordt er een programma gemaakt en per dag wordt gekeken naar het niveau waar iemand op kan functioneren. Langzaam proberen we de ontwikkeling door te maken naar een menswaardig en gelukkig bestaan. Bij relatief hogere indicaties wordt er vanuit 1-op-1-begeleiding contact gezocht met andere deelnemers, om de sociaal-emotionele ontwikkeling te waarborgen. Uiteindelijk wordt er gewerkt aan meerdere contactmomenten in de gezamenlijk keuken, huiskamer en bij binnen-en   buiten activiteiten. Zover het kan wordt er, zoals in een ‘normaal’ huishouden, gezamenlijk gegeten en gedronken in de pauze-momenten. Uiteindelijk is het doel om als een familie te functioneren en samen verantwoordelijkheden voor een huishouden op te pakken. Onderdeel van deze ‘familie’ is de huishond Luke. Luke biedt veiligheid, activiteit en een maatje voor de woongroep. Zie foto's.

Vanuit een huiselijke sfeer als in een ‘normaal’ huishouden, wonen de deelnemers op hun eigen plek. Gezamenlijk met de begeleiding en de medebewoners wordt er een gezamenlijk systeem gecreëerd, waarbij mantelzorgers ook wekelijks een bijdrage leveren. Samen wordt er als een familie een zo mooi mogelijk leven gecreëerd, waarin iedereen zichzelf kan zijn en doet wat iemand wil en kan. Als een soort gezinshuis wordt er gezamenlijk gewerkt aan een fijn sociaal klimaat en het vormen van een gezamenlijk systeem.