Alldrik landvilla

Sinds maart 2019 heeft Alldrik een tweede locatie geopend, namelijk de Alldrik Landvilla te Bathmen. Met deze tweede locatie breidt Alldrik haar zorg uit richting wonen voor mensen met een complexere hulpvraag. Deze locatie is geheel prikkelarm en biedt veel verschillende mogelijkheden, zowel qua rust en veiligheid als voor herstel en (talent-) ontwikkeling met de 4,2 hectare bos en weide eromheen. Het betreft een kleine woongroep met daarnaast dagbesteding. Geheel vanuit rust, de Triple-C benadering en volledig op maat wordt er zorg aangeboden. Deze locatie is vanuit de familie Van der Giesen ontstaan, omdat zij de missie hebben ook een menselijk bestaan te creëren voor mensen met een licht verstandelijke beperking en complexe problematiek die vaak tussen het zogenoemde ‘wal en schip’ vallen. Voor hen wil Alldrik een oplossing bieden, waarin een team gespecialiseerde ondersteuners het gedrag wél goed verstaat en de passende begeleiding kan bieden. Ook hier werken we vanuit het Samen 100% principe en vult de begeleiding aan waar nodig. Alle specialistisch ondersteuners hebben jarenlange ervaring met de meeste complexere jongeren en volwassenen en weten goed aan te sluiten bij wat iemand écht nodig heeft en zien waar bepaalde gedragsproblematiek vandaan komt.

Het klanttevredenheidsonderzoek onder de deelnemers in 2019 gaf een gemiddelde score van een 8,6!

Elke dag zet ons team zich in om de intrinsieke motivatie van de deelnemers te mobiliseren, zodat zij zich optimaal veilig en begrepen voelen en zo kunnen ontwikkelen.

Facebook

9 hours ago

Alldrik

Vandaag was een eerste kaderklas van de Waerdenborch bij ons voor een lesje over de Alldrik Zorgboerderij, waarbij de kinderen zelf ook mooi wisten te vertellen over hun eigen ervaringen met mensen met een beperking. Onze stagiaire Lisanne heeft er een interessante les van gemaakt met ondersteuning van Manon & Annewil 👩‍🏫

#sociaalwerk #socialwork #kader #educatie #holten #markelo #voortgezetonderwijs #oriëntatie #begeleider #mbo #hbo #specifiekedoelgroepen #pedagogischmedewerker #samen #ontwikkeling #klasje #zorgboerderij #zorgmetpersoonlijkeaandacht
...

View on Facebook

3 days ago

Alldrik

Bo en Zoë worden al goed verzorgd door de deelnemers bij Alldrik! ❤️ Samen groenten snijden, voeren en veel knuffelen. 🐷 #zorgboerderij #zorgboerderijalldrik #varkens #kunekune #knuffelen #voeren #groenten #samen #samenwerken #zelfvertrouwen #zelfstandigheid #rust #ruimte #natuur #buiten #buitenleven #boerderij #zorg #welzijn #dagbesteding #logeeropvang #socialwork #sociaalwerk #jeugdzorg #markelo #overijssel ...

View on Facebook

De Alldrik Landvilla is specifiek voor mensen met een complexe hulpvraag. Hierbij gaat het om mensen met een Licht Verstandelijke Beperking (LVB) in combinatie met meerdere problematieken, die geen aansluiting vinden in het huidige zorglandschap. Combinaties kunnen bijvoorbeeld Autistisch Spectrum Stoornis, ADHD of Hechtingsproblematiek zijn. Ook kan het een combinatie zonder LVB zijn van de genoemde problematieken. Contra-indicaties zijn onder andere zware verstandelijke beperkingen, verslavingsproblematiek en criminaliteit.

Op de landvilla wordt er volledig aangesloten op de sociaal emotionele beleving van de deelnemer. Dit gebeurd met het accent op gevoel van thuis en veiligheid om de onvoorwaardelijke vertrouwensrelatie op de bouwen en bij het talent van de deelnemers aan te sluiten.
Op maat wordt er een programma gemaakt en per dag wordt gekeken naar het niveau waar iemand op kan functioneren. Langzaam proberen we de ontwikkeling door te maken naar een menswaardig en gelukkig bestaan. Bij relatief hogere indicaties wordt er vanuit 1-op-1-begeleiding contact gezocht met andere deelnemers, om de sociaal-emotionele ontwikkeling te waarborgen. Uiteindelijk wordt er gewerkt aan meerdere contactmomenten in de gezamenlijk keuken, huiskamer en bij binnen-en   buiten activiteiten. Zover het kan wordt er, zoals in een ‘normaal’ huishouden, gezamenlijk gegeten en gedronken in de pauze-momenten. Uiteindelijk is het doel om als een familie te functioneren en samen verantwoordelijkheden voor een huishouden op te pakken. Onderdeel van deze ‘familie’ is de huishond Luke. Luke biedt veiligheid, activiteit en een maatje voor de woongroep. Zie foto's.

Vanuit een huiselijke sfeer als in een ‘normaal’ huishouden, wonen de deelnemers op hun eigen plek. Gezamenlijk met de begeleiding en de medebewoners wordt er een gezamenlijk systeem gecreëerd, waarbij mantelzorgers ook wekelijks een bijdrage leveren. Samen wordt er als een familie een zo mooi mogelijk leven gecreëerd, waarin iedereen zichzelf kan zijn en doet wat iemand wil en kan. Als een soort gezinshuis wordt er gezamenlijk gewerkt aan een fijn sociaal klimaat en het vormen van een gezamenlijk systeem.