Aanbod

Dagbesteding

Van dinsdag tot en met zaterdag zijn alle doelgroepen vertegenwoordigd in de dagbesteding. Vooral op de woensdagmiddag en de zaterdag is er veel jeugd. De andere dagen zijn mooi verdeelt over verschillende leeftijden. Op maandag is de zorgboerderij gesloten en op de zondag wordt in principe alleen dagbesteding geleverd voor de logeeropvang.
Tijdens de dagbesteding worden er verschillende activiteiten aangeboden vanuit de Geef-Me-De-5 methodiek en de Triple C benadering. Elke ochtend wordt 1 op 1 samen met de cliënt een dagprogramma gemaakt, waarbij er gewerkt wordt aan zijn of haar persoonlijke doelen. Het dagprogramma gaat dus echt uit van intrinsieke motivatie, persoonlijke ontwikkeling en zelfbeschikking. Bij deze programma’s proberen we aan te sluiten bij de talenten. Zowel buiten als binnen is er een diversiteit aan in te vullen programma. Hierbij is er expliciet aandacht voor bewegen en worden er dagelijks ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd, zodat de sociale ontwikkeling centraal blijft staan.

Logeeropvang

Voor de jeugd heeft Alldrik haar aanbod uitgebreid naar de logeeropvang. De ontmoetingsruimte is speciaal ingericht met schuifdeuren, zodat er na de dagbesteding verschillende kamers gecreëerd kunnen worden. Op dit moment is het bedoelt voor de jeugd en jong volwassenen. De logeeropvang is op de nacht van vrijdag op zaterdag en de nacht van zaterdag op zondag. De kinderen zijn in dat geval van vrijdag 16.30 uur tot zondag 16.00 uur op de boerderij. In schoolvakanties zijn er ook mogelijkheden voor doordeweeks.

Ambulante begeleiding

Voor alle leeftijden biedt Alldrik ambulante thuis begeleiding aan. Één van onze gespecialiseerde professionals komt dan een paar uur helpen in de thuissituatie om de gevraagde reden. Redenen kunnen zijn: structuur in het leven krijgen, sociale context inzichtelijk krijgen en helpen op te bouwen, structuur in het huishouden te krijgen en dergelijke. Dit met het oog op een fijne thuissituatie en zelfstandigheid te creëren.