Zorg op maat, voor iedereen!

Alldrik brengt met medemenselijkheid kwaliteit in het leven van mensen met een beperking: jong en oud! Arcon Menselijke Maat heeft de score Geluksgericht werken bij Alldrik vastgesteld op 89%! Echt maatwerk, betrokken zorg, talentontwikkeling: "wat wil je leren"! Met een deskundig, betrokken team bieden wij professionele dagbesteding, thuisbegeleiding en kortdurend verblijf.

Met Alldrik creëer je samen ..... een nieuw bestaan!

Wie zijn wij?

De Menselijke Maat is wat Henk, Tineke en Manon van der Giesen samen bieden met een groeiend, enthousiast en deskundig Alldrik team, dat bestaat uit 12 personen, waaronder vrijwilligers en 6 betaalde krachten, met o.a. SPH, Agogiek HBO, twee SKJ geregistreerde HBO Jeugd-en Gezinsprofessionals, MBO-4 Jeugdzorg, HBO- èn Drs. Bedrijfskunde, plus lopende studie Master Social Work door Manon.
Liefdevolle, mensgerichte zorg: vermijden van ongewenste druk: met rust, regelmaat, ruimte en respect, op onze prachtig gelegen locatie.
"Alldrik" betekent “nobele vriend”, de houding waarmee we deelnemers tegemoet willen treden.
Professionele èn kameraadschappelijke ondersteuning voor mensen die kwetsbaar zijn, ongeacht leeftijd, geloof, ras of geaardheid. Onze menslievende, op verbinding gerichte levenshouding is spiritueel geïnspireerd en geworteld in het christelijk geloof. Op weg naar eenheid, open voor een meer universeel geloof, dat o.i. boven diverse richtingen en tradities uit kan gaan.
Kwalitèit van leven, ècht maatwerk, persoonlijke aandacht, veiligheid, duurzaamheid, leren en talentontwikkeling staan bij Alldrik hoog in het vaandel!
Nieuw: 36 zonnepanelen en fraai aangelegde belevingstuin: vol kleuren, geuren, rolstoeltoegankelijk, waterbron en uitkijkheuvel. Maak nu een afspraak!

Lees meer over Alldrik

Doelgroepen

Veel nieuwe aanmeldingen in alle leeftijdsgroepen

nieuwe kanalen en mond op mond reclame over onze kwaliteit en het menselijk karakter.
Als hoofdaannemer in het Samen 14-contract biedt Alldrik Zorg In Natura (ZIN), PGB en WLZ in alle Twentse gemeenten en een deel van Gelderland.

Deskundige begeleiding, ondersteuning en zorg voor diverse doelgroepen: LVG, ASS, PDD-NOS, NAH, Burn-out, CVA, eenzaamheid, dementie etc.

Nieuws

Nieuws: 21-10-2018 missie geslaagd! Voor zowel de Jeugdwet als de WMO de definitieve gunning ontvangen voor de nieuwe Raamovereenkomsten 2019-2023 met alle 14 Twentse gemeenten. Als "hoofdaannemer" voor zowel maatschappelijke ondersteuning (dagbesteding), individuele ambulante begeleiding thuis. logeren, verblijf èn wonen. Eind 2017 is al na een diepgaande audit het Keurmerk en Kwaliteitscertificaat voor de komende drie jaar verlengd. Alldrik kan verder groeien en bloeien!

Voor meer nieuws, actuele activiteiten, leuke foto's en berichtjes: "scroll" helemaal naar beneden op deze pagina, tot onder het gekleurde bankje en DRUK DAAR OP DE KNOP "NIEUWS".  

Vacatures voor Specialistisch Begeleiders/Ondersteuners

Ervaren MBO-ers èn HBO- ers, SPW, SPH, SW of vergelijkbaar.
Fysiek en mentaal stevig. Zie Indeed.nl

Alldrik locatie Markelo is voor jong en oud: mooie mix van alle leeftijden

Kinderen van 5 tot 18 jaar:
Er zijn bij Alldrik al diverse kinderen van 5 tot 8, diverse van 9 tot 12, plus diverse van 13 tot 18 jaar.
Volwassenen met allerlei leeftijden van 18 tot 65 jaar en senioren en ouderen vanaf 65 plus tot 90+.

Mensen van alle leeftijdsgroepen die elkaar ook onderling veel te bieden hebben. Samen zoeken we wat jij nodig hebt, jòuw wensen, mogelijkheden en passie! Alldrik is voor iedereen, ongeacht leeftijd, geloof, rangen, standen, geaardheid, ras of cultuur.

Alldrik in Markelo

Door onze allesomvattende systeembenadering hechten wij naast liefdevolle zorg grote waarde aan de samenhang met natuur, milieu, verduurzaming, goede recreatie, gezonde voeding, beweging en fysieke en mentale "inspanning": alles op maat. Alldrik beschikt over een prachtige verblijfsruimte met prima faciliteiten voor onze deelnemers, waaronder Smart TV, multifunctioneel biljart, jeux de boules, fitness, mountainbiken en paardrijden. In onze Alldrik "natuurwinkel" bieden wij o.a. onbespoten groente en fruit uit eigen tuin.

Grenzen aan de zorg / uitsluitingscriteria:
Voor mensen van de beschreven doelgroepen staan wij open voor indicaties t/m ZZP 7, ook met meerzorg. Bij indicaties boven niveau 7 (afhankelijk van individuele informatie, doelgroep en complexiteit) of niet beschreven doelgroepen zullen we waar nodig in overleg treden over de zorgvraag, zorgzwaarte en aanpak en zo nodig ook alternatieven bespreken bij andere zorgaanbieders, voor zo ver dat in ons vermogen ligt. Dit geldt ook voor hulpvragen van mensen uit bijzondere doelgroepen, zoals zwaar dementerenden, cliënten met recente ernstige vormen van criminaliteit of bijvoorbeeld voor recent gedetineerden, forensishe zorg en bij recente sterke verslavingsproblematiek.
Alldrik behandelt zelf niet en t.b.v. BIG vereiste taken, "voorbehouden handelingen", "Risicovolle handelingen" en gespecialiseerde zorg werken wij samen met gespecialiseerde instanties, waarmee wij samenwerken of naar verwijzen.

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland
Ook bij Alldrik in Markelo!